Jordmor til din bedrift

Gravide ansatte fungerer som regel godt og greit på arbeidsplassen – men de trenger ofte tilpasning og tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Jordmor Kjersti kan bidra med trekantsamtaler, som er en prat mellom den gravide, hennes leder og jordmor. En slik samtale kan avdekke behov for tiltak som gjør det mulig for gravide å stå i jobb.

Vår erfaring er at de gravide synes det er trygt og positivt at deres arbeidssituasjon settes på dagsorden. Fra arbeidsgivers side er det av stor verdi at den gravides kompetanse beholdes i bedriften så lenge som mulig.

Trekantsamtalen eller tilretteleggingssamtalen som det også kalles, blir holdt i bedriften og varer omlag en time. Bedriften faktureres for selve samtalen samt oppfølging i etterkant, som regel til sammen rundt 3 timer samlet per samtale. Som regel vil det være behov for 2-3 trekantsamtaler gjennom svangerskapet. Trengs ytterligere oppfølging, kan dette gjøres på timebasis.

Jordmor Kjersti har oppdrag for flere bedrifter i Bergen, og har erfaring og rutiner som kan komme din virksomhet til gode. Fra 1/2-15 samarbeider vi med Arsana, en privateid bedriftshelsetjeneste. Dette gir våre kunder fordeler