Kursoversikt

Dato, tid og sted
Beskrivelse

15 feb

Fødselsforbereden kurs med omvisning

Haukeland Hotel
17:00 - 21:00
kr 1200 NOK
Velkommen til fødselsforberedende kurs. Praktisk tilnerming på fødsel, info om fødselstart, igangsetting, smertelindring, partners rolle. Vi kommer også innom temaene barsel og tiden etter fødsel. Velkommen skal dere være, en påmelding gjelder et par. Betaling skjer kurskveld.

Les mer om våre kurser