Etterkontroll

Flere og flere kvinner i Bergensregionen velger å komme til jordmor for å ta 6 ukerskontrollen /etterkontrollen . Du er hjertelig velkommen til å ta din etterkontroll etter fødsel hos oss.  Du trenger ikke å ha vært til svangerskapskontroller hos Kjersti  efor å bestille kontroll hos oss.  Den lille er selvsagt også velkommen til å være med. Av og til kan vi hjelpe med ammeutfordringer og da er det jo kjekt å se hvordan barnet oppfører seg ved brystet.

Temaer som tas opp er

  • livet som nybakt mor
  • Fødsel
  • Renselse
  • Prevensjon
  • Knipeøvelser
  • Søvn

Her setter vi av 45 min til deg. Vi sjekker selvsagt blodtrykk, blodprosent og sjekker om eventuelle rifter har grodd slik de skal. Dersom ting ikke er som de skal henviser vi selvsagt til riftpoliklinikken på Kvinneklinikken.

Prevensjonsveiledning er en naturlig del av etterkontroll, og vi er stolte og glade over at vi fra 2016 også har fått anledning til å skrive resepter på prevensjon til kvinner over 20 år og også utenfor helsestasjonen. Vi synest det er viktig å finne den prevensjonen du synest passer deg, og som du kan bruke. Kvinner som ammer kan få satt inn spiral eller bruke p.stav.

Dersom du ønsker spiral/p-stav innsatt får du med resept og kommer tilbake og får ordnet dette litt senere. ( settes inn først etter 11–12 uker etter fødsel)

Dersom du bare skal ha etterkontroll koster det 750,-. Ønsker du å komme tilbake til celleprøve/spiral får du 20 rabatt på den timen