Prisoversikt

Svangerskapskontroll

Første konsultasjon 1 time 640,-
(inkludert ultralyd, blodprøver og henvisning til rutine ultralyd på KK)
Vanlig svangerskapskontroll 1/2 time 540,-
(inkl ultralyd, evt blodprøver)
Ettersamtale 1 time 690,-
Fødselsangst, samtale 1 time 640,-

Ammehjelp

Første konsultasjon 1 time 640,-
Senere konsultasjon 1 time 540,-
Kontroll leie ultralyd ca 10 min 250,-
Kun sjekk av leie.( ikke vekst etc.)
Glucosebelastning uke 24-28 250,-
settt av 2,5 timer. (tilbud tilgjengelig fra sept 2019)

Hjemmebesøk

Konsultasjon og hjelp hjemme 590,-
(svangerskapskonsultasjon eller «barselbesøk»)

Kurs

Fødselsforberedende kurs 4 timer 1200,-
Birthpreparing class 4 hrs 1200,-
Ammekurs 2 timer 400,-

Etterkontroll / Prevensjon

Etterkontroll 50 min 640,-
Etterkontroll etter fødsel inkl celleprøve og spiral 890,-
Celleprøve 30 min 540,-
Trenger ikke henvisning
Prevensjonsveiledning inkl resept 490,-
Innsetting av spiral (og evt samtidig med celleprøvetaking) 640,-