Svangerskapskontroll

I følge retningslinjer for svangerskapsomsorgen i Norge kan den gravide velge om hun ønsker å følges opp av lege eller jordmor. Jordmødre er spesialister på svangerskap, fødsel og barseltid. Jeg har 12 års erfaring med svangerskapskontroller og har drevet Min private praksis siden mai 2008.

Den første kontrollen setter jeg av en time til deg. Det er mye informasjon som skal gis, og vi skal også bli kjent, slik at jeg som jordmor vet hvordan jeg best kan følge opp akkurat deg. Det er også hyggelig å hilse på den lille, så derfor har ultralyd tilgjengelig så vi kan se sammen. Jeg driver ikke med fosterdiagnostikk ( som måling, sjekke organer etc) Senere i svangerskapet bruker vi også ultralyd også brukes for å se sikkert om barnet ligger med hodet ned eller opp.

Senere setter vi av den tid som trengs, vanligvis en halv time. Ønsker du tettere oppfølging enn hva retningslinjene tilsier (kontroll i uke ca 12 , 24, 28,32,36,38 og 40) er ikke dette et problem hos meg. Noen gravide føler de trenger dette! Du trenger ikke gå til legen for å ta blodprøver, det fikser jeg. Det eneste jeg ikke gjør er å skrive sykemeldinger og resepter. Det er ok at du er innom fastlegen din i løpet av svangerskapet. Din fastlege skal kjenne deg, og da er det greit at han/hun vet du er gravid.

Jeg driver uten kommunalt tilskudd og er derfor et tilbud på siden av det offentlige. Dette gjør at jeg må ta betalt for konsultasjonene.

Det er en glede å få følge deg opp fra svangerskapets start til slutt og også etter fødsel.Du er også velkommen selv om du tenker å gå hos jordmor i kommunen hvis/når du får plass.

Første konsultasjonen:

( 1 time )
 • Fyller ut helsekort for gravide.
 • Snakker og informerer om helse, kost hold og livsstil.
 • Kartlegger forhold som kan ha betydning for svangerskapet ditt, henviser deg evnt til ultralydscreening.
 • Måler blodtrykk.
 • Sjekker urinen.
 • Tar nødvendige blodprøver.
 • Lytter etter fosterlyd om du er kommet langt nok.
 • Snakker om det du lurer på og er opptatt av.
 • Deler ut informasjonsmateriell.

 

Påfølgende konsultasjonene:

( halvtime )
 • Måler blodtrykk.
 • Sjekker urinen.
 • Lytter etter fosterlyd.
 • Sjekker barnets leie i magen.
 • Vurderer barnets vekst ved hjelp av symfyse-fundusmål.
 • Tar evnt nødvendige blodprøver.
 • Informerer og snakker om det du har på hjertet.