TENS som smertelindring

Hei, du har kanskje sett meg skrive litt her om TENS som smertelindring i fødsel. På tide å utdype dette litt.

Hvorfor er jeg opptatt av TENS?

Først og fremst fordi jeg opplever at mange jenter som skal føde synes den til tider lange første delen av fødselen (latensfase) er slitsom og vond og med lite hjelp å få. Og fordi jeg mener antallet fødende som bruker epidural kanskje er unødvending høyt.

Dersom den fødende kan starte med smertelindring tidligere i fødsel er jeg overbevist om at en kan få en bedre fødselsopplevelse, slappe bedre av og på den måten få en kortere fødsel. Er den fødende mer rolig og avslappet vet vi at riene blir sterkere, og er mor avslappet så slipper hun også barnet lettere ned i fødsel. En såkalt vinn-vinn situasjon. TENS har vært brukt i årtier som smertelindring og er ansett som helt trygt for barnet. Og sist men ikke minst, en ser ikke bivirkninger av å benytte TENS som smertelindring i fødsel.

TENS står for transkutan elektrisk nervestimulering. Kort fortalt går TENS ut på å stimulere ulike nervebaner i kroppen ved å plassere to eller flere overflateelektroder på bestemte steder på huden, først og fremst for å oppnå smertelindring.

TENS Obstetrics har et program der du veksler mellom lavfrekvent og høyfrekvent strøm med en håndholdt bryter. Du veksler enkelt mellom de to strømtypene med en håndholdt bryter.

Den lavfrekvente elektrostimuleringen kjennes som en behagelig prikking i huden. Den lavfrekvente stimuleringen frigjør endorfiner, kroppens eget morfin. Ved bruk av lavfrekvent stimulering over lengre tid kan lett treningsverk oppstå.

Ok, så her følger en liten bruksanvisning:

  1. Du kobler enkelt ledningen fra med en rød og svart elektrode inn i hver sin ledningsenden som stikker ut fra ”hudelektroden”.
  2. Du kobler så ledning(ene) til den håndholdte maskinen. IKKE skru på apparatet ennå.
  3. Når hudelektrodene er klistret på plass, skrur du på apparatet med midterste knapp i den øvre rekken. Nå starter apparatet på lavfrekvent strøm og du kjenner ikke noe før du trykker på + knappene. Enkelt- knapper til venstre styrer ledning og elektroder koblet til denne, og tilsvarende på høyre side. Du kan altså gi deg selv med smertelindring bak enn fremme, eller hvordan du enn vil ha det.
  4. Når riene starter trykker du på knappen på den håndholdte kontakten, og du vil få en høyfrekvent elektrostimulering som reduserer smerte ved å blokkere for signalene som går til hjernen. Du kan skru opp de elektriske impulsene etter hvert som riene øker på i styrke. Tørr å gi på litt.

Elektrodeplassering

Det er ikke helt tilfeldig hvor du plasserer elektrodene. Se for deg at alle nervene våre går inn via ryggmargen og så opp til hjernen hvor smerteimpulser blir tolket.
Sitter rismertene dine i helt nede i magen, kan du sette to elektroder lavt nede omtrent ved halebeinet (sacrum) (litt lavere enn bildet under viser) Det tar bedre på smerter når livmorhalsen åpner seg og også i trykkefasen.
Da kan en kombinasjon med å sette to elektroder litt høyere i korsryggen og to lavt nede omtrent ved halebeinet. Det kan gi en god smertelindring både i rygg og nederst i mage/ underliv.

BILDE

Erfaringer

Det høyfrekvente programmet (BST) oppleves som regel mest behagelig. Noen opplever av og til at det føles som det ikke fungerer, da kan du skru av apparatet en ri eller to, og så kjøre på igjen.

Tilbakemeldinger vi har fått på TENS så langt er at når den fødende skrur av apparatet underveis i fødsel av ulike årsaker så kjenner de veldig stor forskjell. En skal ikke være redd for å skru godt opp. Tens kjennes litt stikkende ut når en tester uten smerter. Jenter som er kjent med TENS apparatet sitt, og hvordan det føles, er flinkere til å bruke det under fødsel.

”TENS funka som ei kule sjølv i ein intens fødsel. Den tok toppene og eg følte eg hadde litt styring. Også super mot etterrier.” Ingvild- 35 år. 2 gangsfødende.

Jeg tror det største effekten du kan få av TENS i forbindelse med fødsel, tiden før og etter er:

  • Hjelper deg å lindre korsryggsmerter i slutten av svangerskapet. Mindre smerter gjør det lettere å bevege seg. Bevegelser er og blir bra. I bedre form til fødsel. Bedre gjennomstrømning i beina gir mindre hevelser og leggkramper.
  • Tidlig god smertelindring i fødsel. Forkorter fødselsforløpet fordi du slapper bedre av.
  • Gjør det mulig for den fødende å være i bevegelser som også hjelper på fødselens fremgang. Husk at bevegelse under fødsel gjør det lettere for barnet å komme ned i fødselskanalen.
  • Rask og umiddelbar effekt på etterrier. Det kan en ikke si om smertestillende medikamenter.

Studier viser at kvinners opplevelse av smertelindring ved bruk av TENS er veldig varierende. Kanskje henger det litt sammen med motivasjon. TENS gir deg ikke smertefrihet, men vil ta toppen av riene. Om du er i tvil om den virker så er det bare å prøve noen rier uten. Studier jeg har sett viser også at effekten er best når en starter å bruke TENS med det samme riene starter.

Høres dette spennende ut? Du kan få prøve dette hos meg på kontoret mitt i Bergen. Ta bare kontakt så får du testet det ut. Jordmødrene på Frogner i Oslo har et til utprøving til sine gravide og det samme har jordmødrene på Askøy.

Ønsker du å leie et apparat så kan du bestille dette hos Quintet.no. Du bestiller apparatet ditt slik at du har det en god måned før termin. Test det ut på ryggen! Bli vant til det. Du returnerer det i ferdigfrankert konvolutt når du har født.

Lykke til!

PS. prøv gjerne å sette elektrodene på baksiden av leggene og kjør det lavfrekvente programmet (RST) Det kan øke sirkulasjon i beina og hjelpe mot ødemer (væske) og hevelser. Er du støl kan du også prøve å veksle litt mellom lavfrekvent og høyfrekvent. Bare å prøve seg frem! 🙂